ครม. ไฟเขียวให้ชาวต่างชาติอายุ 50 ปี พำนักไทยถึง 10 ปี จากเดิม 1 ปี


 

 

          ครม. ไฟเขียวให้ชาวต่างชาติ อายุ 50 ปีขึ้นไป พำนักในไทยยาวถึง 10 ปี จากเดิมเพียง 1 ปีเท่านั้น โดยจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีศักยภาพ