รู้ทันมะเร็งตับ


 

ความเสี่ยงสำคัญของมะเร็งตับในประเทศไทย คือ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งหลายคนยังไม่ทราบว่า ผู้ที่เกิดก่อนปี 2535 จะยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี