เสมหะมาจากไหน


 

แพทย์แผนจีนแนะนำ เหตุเกิดเสมหะอยู่ที่ม้าม หากม้ามทำงานอ่อนแอ ไม่สามารถเก็บหรือขับน้ำได้ตามปกติ จะเกิดความชื้น สั่งสมจนเป็นเสมหะ