เปิดหน้าประวัติศาสตร์ บรรยากาศวันประสูติ "สมเด็จพระบรมฯ" เรื่องที่เราทุกคนควรรู้


 

 

                 หม่อมราชวงศ์ สุมนชาติ สวัสดิกุล เล่าว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระกิริยาตื่นเต้นเป็นพิเศษ” หลังจากทราบว่าพระราชินีมีประสูติเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชาย