สปท. ชงแก้กฎหมาย “ลงโทษคนทุจริต” ไม่รอลงอาญา-สูงสุดประหารชีวิต


 

สปท. แก้ไขข้อบังคับใหม่ สั่งปฏิรูปทันทีตามแนวทางรัฐบาล เสนอให้แก้กฎหมายกำหนดบทลงโทษคนทุจริตใหม่ โทษสูงสุดประหารชีวิต ไม่รอลงอาญา-ไม่มีอายุความ

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้แก้ไขข้อบังคับ สปท. เพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานของ สปท. ที่เหลืออยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับระยะเวลาในการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล โดยมีสาระสำคัญคือการปรับปรุงการทำงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ต่าง ๆ ใน สปท. และให้ สปท. ดำเนินการปฏิรูปเรื่องสำคัญอีกอย่างน้อย 4 เรื่อง ให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับรัฐ เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชารัฐของรัฐบาล เป็น ‘ประชารัฐร่วมใจ' โดยเฉพาะประเด็นการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีข้อเสนอแนะให้แก้กฎหมายและกำหนดอัตราโทษใหม่ คือหากใครทุจริตคอร์รัปชั่นให้ลงโทษตามเกณฑ์ดังนี้