เปิดตำราพระคชศาสตร์ “พระศรีนรารัฐราชกิริณี” ปาฏิหาริย์ช้างเผือกรัชกาลที่ 9 เรื่องที่ทุกคนควรรู้


 

 

            " พระมหากษัตริย์พระองค์ใดมีช้างเผือกมาก จะเชื่อกันว่ามีพระบุญญาบารมีมาก "

 

            ในความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของไทย " ช้างเผือก " หรือช้างที่มีลักษณะตรงตามตำราพระคชศาสตร์ ถือว่าเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติประดับบารมีของพระมหากษัตริย์ เมื่อมีช้างเผือกเข้ามาสู่พระบารมีจะทรงโปรดเกล้าฯ ให้ทำพิธีสมโภชขึ้นระวาง พระราชทานนามเป็น “พระยาช้างต้น หรือนางพระยาช้างต้น” และให้ยืนโรงช้างประจำพระราชฐาน