นายกเตรียมถกคกก.นโยบายพัฒนาการศึกษา


 

นายกรัฐมนตรี เตรียมประชุม คกก. นโยบายพัฒนาการศึกษา ติดตามการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน

 

ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาล เช้าวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยคาดว่า เป็นการติดตามความก้าวในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนด้านการศึกษา ทั้งโครงการที่มีการดำเนินการแล้ว และแผนการดำเนินการในระยะต่อไป โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงองค์กรประชาสังคม เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษามีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป