“มะเร็งปากมดลูก” โรคสตรีที่ไม่ควรมองข้าม


 

“มะเร็งปากมดลูก” จัดเป็นโรคมะเร็งเฉพาะสตรี ที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ และเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของสตรีไทย

ธรรมชาติได้สรรสร้างให้ “เพศหญิง” มีความแตกต่างกับเพศชาย เพื่อให้เราได้ทำภาระหน้าที่ ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ นั่นคือความเป็น “แม่” อวัยวะนั้นก็คือ "มดลูก” ซึ่งจะเป็นที่ ที่ให้ชีวิตน้อยๆได้ถือกำเนิดขึ้นมา แต่ในทางกลับกัน นั่นอาจเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องพึงระวัง ให้ความใส่ใจและดูแลอวัยวะที่พิเศษนี้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เราปลอดภัยจากโรคมะเร็งที่จะเกิดเฉพาะกับสตรี และด้วยรูปแบบการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยในปัจจุบัน หญิงไทยส่วนหนึ่งเริ่มมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย หรือการมีแนวคิดการใช้ชีวิตแบบอยู่ก่อนแต่งงาน การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกสูงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงที่มีครอบครัวและมีสามีเดียวก็มีโอกาสเสี่ยงเช่นกัน หากสามีเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงด้านพฤติกรรมทางเพศ

จากสถิติที่ผ่านมาในบรรดาโรคมะเร็งของหญิงไทยนั้นพบว่า “มะเร็งปากมดลูก” จัดเป็นโรคมะเร็งเฉพาะสตรี ที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ และเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของสตรีไทย ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยเหล่านี้ มักจะมาพบแพทย์ เมื่อระยะของโรคมะเร็งนั้นได้เข้าสู่ในระยะลุกลามแล้ว การรักษาจึงเป็นไปได้ยากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคม และครอบครัวตามมาอย่างมากมาย โดยเฉพาะปัญหาของครอบครัวที่ต้องขาดแม่