เตรียมโบกมือลากับอาชีพที่ในทศวรรษหน้าจะหายไป


 

“อาชีพ” ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ที่นอกจากจะบอกว่าเรามีบทบาทหน้าที่อะไรในสังคมแล้ว ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถและความถนัดของเราด้วย และวันนี้บีจะพาทุกคนไปแอบส่องกันว่า ในทศวรรษจะมีอาชีพอะไรบ้างนะ ที่จะค่อยๆเลือนหายไปจากสังคม (ฟังดูเศร้าจัง)