ดูไว้เลย อนาคตเราจะสื่อสารในโลก Virtual Reality แบบนี้!


 

เมื่อคืนวันที่ 6 ตุลาคมตามเวลาประเทศไทย facebook ได้จัดงาน Oculus Connect 3 ขึ้นเพื่อแนะนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับโลกเสมือนจาก Oculus บริษัทลูกของเฟซบุ๊กที่ซื้อเข้ามาเมื่อปี 2014 ด้วยมูลค่ากว่า 2 พันล้านเหรียญ ซึ่งตอนนี้เราเห็นภาพชัดขึ้นแล้วว่าทำไมเฟซบุ๊กต้องทุ่มเงินขนาดนี้เพื่อเข้าสู่โลก VR