เปิดตำนานศาลไคฟง "ชายหน้าดำ" ผู้ซื่อสัตย์แห่งต้าซ่ง เรื่องที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อน


 

 

...นับแต่บรรพกาลนานมา...

        ประเทศจีน แดนดินถิ่นอารยธรรมเก่าแก่หลายพันปี (ตอนหลังหลักฐานทางโบราณคดีว่าอาจจะมีอายุเกินหมื่นปี) ได้ก่อกำเนิดยอดคน ทั้งวีรบุรุษและวีรสตรีขึ้นมากมาย หนึ่งในนั้นคือ "เป้าบุ้นจิ้น" แห่งศาลไคฟง ...