เปิดห้องพระเครื่องเครื่องต้น แห่งสำนัก "พระวิมาดาเธอฯ" ต้นกำเนิดของน้ำพริกลงเรือ เรื่องที่ทุกคนควรรู้


 

 

                       'น้ำพริกลงเรือ' เป็นตำรับอาหารที่คนไทยรู้จัก โดยเฉพาะรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ แต่น้อยคนที่ทราบว่าน้ำพริกสูตรพิเศษนี้มีกำเนิด มาจาก ห้องเครื่องแห่ง ตำหนักของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕