นายกฯ เผย พระบรมฯขอทำพระทัยร่วมคนไทยทั้งชาติ รอเวลาเหมาะสมสืบราชสมบัติ


 

“นายกฯ” เผย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ขอทำพระทัยร่วมกับคนไทยทั้งชาติ