18 ข้อ ยืนยันว่า "แมวเป็นสัตว์ที่คิดจะครองโลก"


 

 

     แมวเริ่มเข้ามาครองโลก และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เมื่อประมาณ 9,500 ปีก่อน วันนี้เราจึงรวบรวมวีรกรรมการครองโลกของแมวเหมียวมาให้เหล่าทาสทั้งหลายได้ชมกัน..