แถลงการณ์พระอาการ "สมเด็จพระราชินี" ฉบับที่4


 

 

แถลงการณ์ฉบับ4 สมเด็จพระราชินี มีการอักเสบของพระปัปผาสะ แพทย์ถวายโอสถรักษา พระปรอทลดลง เสวยพระกระยาการได้ดี