สมชัยเสนอใช้ร่างกม.จริงมาประชุมรับฟังความเห็น


 

'สมชัย' เสนอใช้ร่างกฎหมายฉบับจริง มาประชุมรับฟังความเห็น เชื่อตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วน