6 อาหารยอดฮิตของเด็กขี้แพ้


 

ปัจจุบันยังสามารถพบ “เด็กขี้แพ้” ได้บ่อยขึ้น เนื่องจากการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในขวบปีแรก

รู้หรือไม่ว่า แพ้อาหาร เป็นโรคภูมิแพ้ประเภทหนึ่งที่พบได้มาก นอกเหนือจากโรคภูมิแพ้ผิวหนัง และภูมิแพ้อากาศ (โรคหืด) จากรายงานของสหรัฐอเมริการะบุว่า ประชากรเด็กกว่า 3 ล้านคนเป็นโรคภูมิแพ้อาหาร ทั้งนี้ ปัจจุบันยังสามารถพบ “เด็กขี้แพ้” ได้บ่อยขึ้น เนื่องจากการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะในขวบปีแรก ที่อาจมีระดับการแพ้เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ขณะเดียวกัน เด็กไม่จำเป็นต้องแพ้อาหารตั้งแต่เกิด อาจพบการแพ้อาหารบางชนิดเมื่อโตขึ้น

จากสถิติพบอาการแพ้ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง เด็กที่คลอดวิธีธรรมชาติมักจะมีภูมิคุ้มกันในลำไส้แข็งแรงกว่าเด็กผ่าคลอด ส่วนเด็กที่อาศัยในเมืองมีสัดส่วนแพ้อาหารสูงกว่าเด็กที่อยู่ในชนบทอีกด้วย