Larry Tesler ผู้สร้าง “Copy & Paste” ให้เรารอดตาย


 

     กล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าถ้าไม่มีเขา ผู้เขียนและผู้อ่านทั้งหลายก็คงเรียนไม่จบ! (ฮา) เพราะสิ่งที่นาย Larry Tesler ได้คิดค้นขึ้นมานั้นคือ “Copy & Paste” ชุดคำสั่งในตำนานที่ช่วยให้ใครหลายคนรอดตายมาแล้วนัดต่อนัดนั่นเอง!

     Larry Tesler หรือชื่อจริง Lawrence Gordon Tesler  คือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากคนหนึ่งทั้งยังเป็นผู้พัฒนาหลากหลายแอพฯ ไม่ว่าจะเป็น Gypsy Word Processor, Smalltalk, MacApp และชุดคำสั่ง Copy and Paste โดยในช่วงแรกเริ่มในเส้นทางอาชีพของเขานั้น เขาได้เคยทำให้งานกับบริษัท Xerox PARC ในปี 1973 – 1980 และที่แห่งนี้เองที่ทำให้เขาและเพื่อนร่วมงาน Tim Mott ได้คิดค้น Copy and Paste ขึ้นมาในปี 1974