เปิดสุสานพระราชวงศ์ชิง เผยความลับของ "ซูสีไทเฮา" ที่ไม่เคยมีใครเคยรู้มาก่อน


 

 

               ค.ศ.1887 (พ.ศ.2429) ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หลังจากที่สมเด็จพระจักรพรรดิกวางสูมีพระชนม์ได้สิบหกพรรษา เป็นการทรงบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้โดยลำพัง ซูสีไทเฮา จึงมีประกาศพระราชเสาวนีย์ให้จัดพระราชพิธีเถลิงถวัลยราชสมบัติ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด ...