ตูน บอดี้สแลม กับเบื้องหลังการวิ่ง 400 กม. แรงศรัทธา ที่จะมาบันดาลใจทุกคน


 

             ตูน บอดี้สแลม ทำโปรเจคต์ ก้าวคนละก้าว วิ่ง 400 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร ถึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แรงศรัทธาที่มาพร้อมกำลังใจเปี่ยมล้น หาเงินเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์