"ไม่เผาได้ไหม" หญิงชราทูลถาม "พระองค์โสม" ทั้งน้ำตา


 

เผยเรื่องราวสุดซึ้ง หญิงชราคนหนึ่งกราบพระบาท "พระองค์โสม" ทูลถามทั้งน้ำตา "ไม่เผาได้ไหม"