19 สิ่งที่คุณต้องเข้าใจเป็นอย่างดี เมื่อตกอยู่ในอำนาจของน้องหมา!!!


 

           สำหรับคนเลี้ยงหมา เจ้าหมาก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวคนหนึ่งที่มีขนเยอะกว่าคนอื่นก็แค่นั้นเอง เรากินด้วยกัน นอนด้วยกัน ไปเที่ยวด้วยกัน และไม่มีอะไรที่จะแยกเราและเจ้าหมาสุดที่รักออกจากกันได้