Samsung เข้าซื้อกิจการบริษัท Harman แล้ว


 

เป็นดีลใหญ่ที่สะเทือนวงการอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว เมื่อ Samsung ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท Harman หนึ่งในบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ที่ทำระบบเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสำหรับรถยนต์ และยังเป็นที่รู้จักกันดีในด้านเครื่องเสียงและการวางระบบเสียงอีกด้วย

ดีลนี้เป็นการเข้าซื้อกิจการที่มูลค่าสูงมากเลยทีเดียว โดยทาง Samsung จะต้องจ่ายเงินถึงเกือบ 8,000 ล้านดอลลาห์ (ประมาณ 283,036,000,000 บาท) ในการซื้อหุ้นต่อที่ราคา $112 (ประมาณ 3,970 บาท) ต่อ 1 หุ้น