ไทย เป็นเจ้าภาพ การประชุมผู้ตรวจการฯระดับโลกครั้งที่ 11


 

ไทย เป็นเจ้าภาพ การประชุมผู้ตรวจการฯระดับโลกครั้งที่ 11

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้ตรวจการฯระดับโลกครั้งที่11 “วิทวัส” เชื่อเป็นเวทีระหว่างปท. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี ยกระดับตรวจสอบอำนาจรัฐ - คุ้มครองสิทธิฯแบบสากล