ประโยชน์ของสัตว์เลี้ยงต่อผู้สูงวัย


 

การเลี้ยงสัตว์ เป็นกิจกรรมยอดนิยมของผู้คนในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่พบเห็นว่ามีการเลี้ยงได้ทั่วไป อย่างสุนัข แมว ปลา เต่า นก เป็นต้น และสัตว์เลี้ยงแปลกๆ ที่มีเฉพาะบางคนที่เลี้ยงเท่านั้น เช่น งู เหยี่ยว กิ้งก่า เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทใด หากคุณมีความรักและความชอบ สัตว์เลี้ยงนั้นก็ย่อมสร้างความสุขให้กับผู้เลี้ยงได้เสมอ

การเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงแต่เหมาะกับวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่เท่านั้น แต่การเลี้ยงสัตว์ยังเหมาะกับวัยสูงอายุอีกด้วย เพราะสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นได้