ไปดู 5 เครื่องรางของต่างชาติว่าขลังขนาดไหน


 

เครื่องราง ของขลัง เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่อยู่คู่กับคนไทยช้านาน
มีไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติ หรือพกไว้เพื่อความอุ่นใจตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น 

แต่รู้ไหม ว่าต่างชาติทั่วมุมโลกเขาก็มีเครื่องรางของขลังของพวกเขาเหมือนกันนะ!
จะคล้ายกับเครื่องรางบ้านเราไหม หรือจะแตกต่างสุดขั้ว มีอะไรบ้าง…ไปดู!!!