เต้น "ฉุน" ชัย สะกิดต่อมปชต. โวถ้าอเมริกาเกิดรัฐประหารจะเคลื่อนไหว