อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับแก้อาการเครียด


 

ความเครียด เป็นภาวะทางอารมณ์อย่างหนึ่ง ที่มักเกิดขึ้นกับร่างกายของคนเรา ในยามที่เกิดความทุกข์ ความไม่สมหวัง ซึ่งนอกจากความเครียด จะส่งผลเสียต่อจิตใจ เช่น ทำให้ไม่ร่าเริง ไม่มีความสุขแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกาย และความเจ็บป่วยหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น โรคไม่เกรน โรคซึมเศร้า โรคกะเพาะอาหาร ฯลฯ ดังนั้น หากเกิดความเครียดขึ้นกับเราแล้ว จำเป็นจะต้องกำจัดออกไป ก่อนทีมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ

การกำจัดความเครียดนั้นมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมผ่อนคลาย ต่างๆ การไปเที่ยว เป็นต้น และการเลือกกินอาหารที่เหมาะสม ก็สามารถที่จะลดความเครียดที่เกิดขึ้นได้ โดยอาหารที่เหมาะกับการกินเพื่อลดความเครียด มีดังต่อไปนี้