เมื่อราชาฮิพฮอพเล่นเกมส์


 

          ก่อนเล่น หรือ หลังเล่น ไม่แน่ใจ แต่ ที่แน่ๆ แกฟี้ไปด้วยเล่นไปด้วย