เปิดพงศาวดารเขมรเผย “เจ้าหญิงสยาม” ผู้เป็นที่รักของกษัตริย์นโรดมฯ เรื่องที่ทุกคนควรรู้


 

 

" การที่เป็นไปนี้ฉันก็ไม่ทราบชัด ต่อเจ้าคุณมาบอกว่าเธอกลัวฉันจะฆ่าเธอ การนี้ฉันไม่ได้คิดเลย ถ้าเธอคิดเห็นการอย่างไรจะเป็นการเรียบร้อยสิ้นสงสัยเลิกแล้วเป็นการดี จงมีหนังสือเป็นสำคัญมาให้รู้ด้วย "

 

                     เป็นพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีไปถึง กรมพระราชวังบวรฯ ในคราวที่ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ไปขอความคุ้มครองจากสถานทูตอังกฤษ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯทรงวิตกว่าเรื่องจะลุกลาม จึงส่งเรือเร็วไปรับ