เปิดรั้วราชสำนักฝ่ายใน การ "ขึ้น" และ "ตก" ของสตรีในวังหลวง เรื่องที่ทุกคนควรรู้


 

 

"...ฉันน่ะไม่เคยขี้เหนียวหรอก แต่เห็นเสียแล้วเมื่อเวลาฉันมีบุญน่ะ ล้วนแต่มาห้อมล้อมฉันทั้งนั้นแหล่ะ เวลามีงานมีการอะไร ฉันก็ช่วยเต็มที่ไม่ขัด แต่พอฉันตกก็หันหนีหมด ไปเข้าตามผู้มีบุญต่อไป ฉะนั้นฉันจึงตัดสินใจไม่ทำบุญกับคนรู้จัก แต่จะทำการกุศลทั่วไปไม่เลือก..." 

 

               พระราชดำรัสของ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ที่ทรงประสบกับภาวะการณ์ "ขึ้น" และ "ตก" ของตำแหน่งพระอัครมเหสีแห่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว