โรคน่ารู้ที่มากับหน้าฝน


 

อภ.แนะป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อในฤดูฝน รักษาร่างกายให้อบอุ่นออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำให้ร่างกายแข็งแรงดื่มน้ำมากๆพักผ่อนให้เพียงพอกินร้อนช้อนกลางล้างมือให้เป็นนิสัย