ขึ้นเงินเดือนส.ส.-เหมาะสมหรือไม่


 

 

รายงานพิเศษ

          คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็น 2-3 แสนบาท จากปัจจุบันอยู่ที่ราว 1 แสนบาท ให้มีผลบังคับใช้หลังจากนี้อีก 5 ปี

โดยให้เหตุผลว่า...