หนัง MARVEL “ผิด” !!!


 

          การนำข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางส่วน ที่หยิบมาถกหรือพูดคุย นอกเหนือจากความดีงามและความเพลิดเพลินที่เกิดขึ้นจากหนังที่มีอยู่แล้ว เพื่อความบันเทิงอื่นๆนอกจากเนื้อเรื่องของหนัง