เปิดพระราชบันทึกเผยความในพระทัย "สมเด็จฯ พระพันวัสสาฯ" ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เรื่องที่ทุกคนควรรู้


 

 

ชื่อฉัน ทูลกระหม่อม พระราชทาน ท่านทรงทราบดีว่า ฉันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ”

 

                         เป็นพระราชปรารภของ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระมเหสีพระองค์หนึ่งในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระชนมายุยืนยาวมาจนถึงสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕