ที่เที่ยว 70 เส้นทางตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙ “ไม่มีที่ใดในแผ่นดินไทย ที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง”


 

ที่เที่ยว 70 เส้นทางตามรอยพระบาท รัชกาลที่ ๙

“คนไทยโชคดีที่สุดในโลก เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนัก
และทุ่มเทพระวรกาย เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ มีอาชีพที่ดี
มีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำหนังสือ ๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาทเพื่อแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว ที่เราคนไทยควรไปเห็น ควรไปเรียนรู้ ควรไปสัมผัสด้วยตัวเอง เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ภายในหนังสือ จะบอกเล่าประวัติความเป็นมาของแต่ละพื้นที่ รวมถึงจัดทริปท่องเที่ยวให้ครบเสร็จสรรพ ซึ่งเราสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามนี้เลย อีกทั้งยังบอกถึง ที่เที่ยวห้ามพลาด , กิจกรรมห้ามพลาด , แผนที่ การเดินทาง และข้อมูลสำคัญต่างๆ อีกด้วย