การป้องกันโรคติดเชื้อในเด็ก


 

บทความโดย แพทยสภา

ภาวะสังคมไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นทั้งสามีและภรรยาต่างทำงานนอกบ้านเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวการดูแลบุตรอาศัยปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง รวมถึงพี่เลี้ยงในการดูแลเด็ก บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงแนวทางการคัดกรองและการป้องกันการติดเชื้อจากพี่เลี้ยงดูแลเด็ก

การตรวจคัดกรองสุขภาพของพี่เลี้ยงดูแลเด็กมีความสำคัญมาก เนื่องจากต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด จึงสามารถแพร่กระจายโรคติดต่อต่างๆ ไปสู่เด็กได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 1 ปีมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อได้ง่ายและรุนแรง การรักษาความสะอาดโดยเฉพาะการล้างมือ การใส่หน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไอตลอดจนการสร้างสุขอนามัยที่ดีช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อจากพี่เลี้ยงไปสู่เด็กได้