8 ขั้นตอน "ปฐมพยาบาลทางใจ" ใครๆ ก็ทำได้


 

ห้วงเวลาแห่งความเศร้าเสียใจจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พบว่า มีประชาชนมาขอรับคำปรึกษาหน่วยบริการปฐมพยาบาลทางใจ บริเวณท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 2559-ปัจจุบัน จำนวน 3,800 คน มีปัญหาทางจิตใจ 900 คน ส่วนใหญ่เกิดจากความเครียด เมื่อเกิดเหตุการณ์สวรรคตทำให้ยิ่งเกิดความรู้สึกทุกข์โศก เครียด และวิตกกังวล