เรื่องเล่าเศร้าๆในวันที่ "ในหลวงรัชกาลที่ ๘" เสด็จฯสวรรคต เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙ เรื่องที่ทุกคนควรรู้


 

 

วันนี้เป็นอะไร ฟ้าเศร้าจริง นกสักตัว กาสักตัว ก็ไม่มาร้อง ”

 

         เป็นพระราชปรารภของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในวันเวลาที่มีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลลงพระบรมโกศ ขณะนั้นมีพระชนมายุได้ ๘๔ พรรษา ประทับอยู่ ณ วังสระปทุม