งดงามสมพระเกียรติ์.. ช้าง 11 เชือก.. จากวังช้าง อยุธยา เตรียมเข้าแสดงความอาลัยพระบรมศพ.. (ชมภาพ)


 

          งดงามสมพระเกียรติ์.. ช้าง 11 เชือก.. จากวังช้าง อยุธยา เตรียมเข้าแสดงความอาลัยพระบรมศพ.. ชมภาพ.. 09.35มูลนิธิพระคชบาล-คชสารนำช้าง11เชือกหมอบกราบถวายสักการะพระบรมศพ