เปิดตำนานมหาราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ปลดแอกสยามสู่อารยประเทศ เรื่องที่ทุกคนควรรู้


 

 

 

" เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นลงไป ตลอดจนถึงราษฎรที่ต่ำที่สุด จะให้มีโอกาสได้เล่าเรียนได้เสมอกัน "

 

" ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ "

 

 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรัสในที่ประชุมการสอบไล่วิชาหนังสือไทยปีแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๗