อนุสรณ์ ชี้ ไก่อู ต้องกล้าขอโทษครอบครัวชาวนา แนะอภิสิทธิ์ เตือน หมอวรงค์บ้าง


 

“อนุสรณ์” ชี้ “ไก่อู” ต้องกล้าขอโทษครอบครัวชาวนา พร้อมแนะ “อภิสิทธิ์” หากเห็น “หมอวรงค์” พูดเรื่องข้าวออกทะเลก็ให้เรียกมาเตือนบ้าง