เปิดวิกฤตกาล ร.ศ. ๑๑๒ "เงินถุงแดง" มรดกรัชกาลที่ ๓ กู้แผ่นดิน


 

 

                                                                                   

เจ็บนานนึกหน่ายนิตย์   

มนะเรื่องบำรุงกาย
ส่วนจิตบมีสบาย  

ศิระกลุ้มอุราตรึง
แม้หายก็พลันยาก   

จะลำบากฤทัยพึง
ตริแต่จะถูกรึง

อุระรัดและอัตรา
กลัวเป็นทวิราช

บ ตริป้องอยุธยา
เสียเมืองจะนินทา

จึงจะอุดและเลยสูญฯ

.....

            พระราชนิพนธ์โคลงใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปรารภความทุกข์สุขไว้ ๗ บท และลงท้ายเป็นคำฉันท์ว่า...ทรงเกรงว่าจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทำให้เสียกรุงฯ