เรื่องเล่าเศร้าๆของพระเจ้าอยู่หัว ในวันพระราชทาน "รัฐธรรมนูญ" เรื่องที่ทุกคนควรรู้


 

 

" ฉันรักษาบ้านเมืองให้สุขสมบูรณ์ไม่ได้

อย่าให้ฉันใช้สมบัติของท่านเลย "

 

             เป็นพระราชดำรัสใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ อันเป็นวันเตรียมการเปิดสภาผู้แทนราษฎร