9 พระบรมราโชวาท ของในหลวงรัชกาลที่ 9 "กษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุด" (รวมรูปของพระองค์ท่านที่หาชมได้ยาก)


 

Hotsocialtoday ขอน้อมนำ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  มาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์และสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งพระบรมราโชวาทที่คัดเลือกมานี้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาการทำงานได้ด้วย